– Me Story

Những câu chuyện về mình – Thùy Trang. Mình sẽ viết về những điều mình đã – đang và sẽ khám phá trong cuộc sống với những ngôn từ tích cực và bình dị mang cá tính của riêng mình. 

A title

Image Box text

– Me Story 

Những câu chuyện về mình – Thùy Trang. Mình sẽ viết về những điều mình đã – đang và sẽ khám phá trong cuộc sống với những ngôn từ tích cực và bình dị mang cá tính của riêng mình. 

Read the Article

– Me & Writing

Mình sẽ chia sẻ những kiến thức về viết lách & lan tỏa tình yêu viết đến mọi người.

A title

Image Box text

– Me & Writing 

Mình sẽ chia sẻ những kiến thức về viết lách & lan tỏa tình yêu viết đến mọi người.

Read the Article

– Me & Marketing

Với mọi tình yêu dành cho Marketing, mình sẽ cố gắng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và những ý tưởng sáng tạo có giá trị trong thế giới Marketing để từ đó có thể giúp mọi người hiểu đúng bản chất của Marketing. 

A title

Image Box text

– Me & Marketing

Với mọi tình yêu dành cho Marketing, mình sẽ cố gắng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và những ý tưởng sáng tạo có giá trị trong thế giới Marketing để từ đó có thể giúp mọi người hiểu đúng bản chất của Marketing. 

Read the Article

– Me & Fashion 

Gợi ý cách phối đồ với mọi phong cách bạn yêu thích từ những kiến thức thời trang được tham khảo và chắt lọc từ những tạp chí thời trang, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

– Me & Fashion

Gợi ý cách phối đồ với mọi phong cách bạn yêu thích từ những kiến thức thời trang được tham khảo và chắt lọc từ những tạp chí thời trang, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Read the Article